Var finns asbest?

Förekomst av asbest

Asbest finns inte bara i de välbekanta eternitplattorna utan går att finna på flera olika ställen i hus byggda före 1977. Vanligast är att man hittar asbest och gör asbestsaneringar i hus byggda på 50-, 60- och 70-talet. Dock kan asbest även förekomma i äldre hus som har blivit renoverade under denna tid. För att se var asbest kan finnas kan du titta på filmen nedan (på engelska men med bra bilder) eller ta en titt på listan nederst på sidan.


 

I äldre hus är det vanligast att hitta asbest i brandskyddsmaterial, isoleringsmaterial, bullerisolering, fix och fog till kakel, eternitplattor, golvmaterial m.m. Asbest kan även finnas på ”udda” ställen som skyddskläder, i fartyg, oljelampor och elkablar. Om du ska göra/beställa en asbestsanering bör du ta en titt i listan nedan för att se mer detaljerat på vilka ställen man kan hitta asbest!

 

Inför asbestsanering: lista på vanliga platser där asbest förekommer

 • Armerad plast kan innehålla asbest.
 • Asfaltlim mellan betongen och golvmattan kan innhålla asbest.
 • Bostäder från miljonprogrammet.
 • Brandskadade byggnader (då har asbesten frigjorts).
 • Bromsband kan innhålla asbest.
 • Bullerisolering kan innhålla asbest.
 • Byggnader uppförda före 1977, speciellt 50-, 60- och 70-tal) kan innhålla asbest.
 • Elkablar kan innhålla asbest.
 • Eternitplattor på vägg eller fasad innhållehåller asbest.
 • Färg (som fyllnadsmedel) kan innhålla asbest.
 • Fartyg modell äldre kan innhålla asbest (som isolering i skrov och runt maskiner).
 • Fasadplattor (kakelfix, fog och eternit) kan innhålla asbest.
 • Fix till kakel kan innhålla asbest.
 • Fog till kakel kan innhålla asbest.
 • Frånluftskanaler i eternit på hus från 40-tal och 50-tal kan innhålla asbest.
 • Garage med eternit som brandskydd i taket innehåller asbest.
 • Golvmaterial kan innhålla asbest.
 • Golvmattor modell äldre kan innhålla asbest (som armering).
 • Golvplattor kan innhålla asbest (som bullerdämpning och armering).
 • Isoleringsmaterial kan innhålla asbest.
 • Kakelfix kan innhålla asbest.
 • Kakelfog kan innhålla asbest.
 • Lim (till golvmattor och golvplattor) kan innhålla asbest.
 • Miljonprogrammets bostäder.
 • Murbruk kan innhålla asbest (som tillsats).
 • Oljelampor kan innhålla asbest (i veken).

 • Packningar kan innhålla asbest.
 • Pannor isolerade med asbest.
 • Pannrum med eternit som brandskydd i taket innehåller asbest.
 • Plaster (som fyllnadsmedel) kan innhålla asbest.
 • Plastmattor kan innhålla asbest (i underskikt).
 • PVC-mattor modell äldre kan innhålla asbest (som armering).
 • Rör kan innhålla asbest (i värmeisolering).
 • Skivor (för bullerdämpning och armering) kan innhålla asbest.
 • Skruvpluggmassa (som användes före plastskruvpluggarna) kan innhålla asbest.
 • Skyddskläder mot hetta kan innhålla asbest.
 • Soprum kan innhålla asbest (i brandskyddsmaterial).
 • Stålkonstruktioner kan innhålla asbest (ofta påsprutad som brandskydd),
 • Takplattor (kakelfix, fog och eternit) kan innhålla asbest.
 • Värmepannor kan innhålla asbest (som värmeisolering).
 • Varmvattenrör isolerade med asbest (oftast i krökar och ändavslut).
 • Veken i oljelampor kan innhålla asbest.
 • Ventilationsanläggningar kan innhålla asbest (som brandskydd).
 • Ventilationskanaler kan innhålla asbest (som bullerdämpning och armering eller tätning i skarvar).
 • Ventilationsrör kan innhålla asbest.
 • Ångpannor isolerade med asbest.

Comments on this entry are closed.