Skador och risker

Är asbest farligt?

Enkelt beskrivet så skadar asbesten dina lungor. De små asbestfibrerna tas upp i dina lungor. Problemet är att de inte kan brytas ner eller försvinna bort från lungorna. Istället fortsätter lungorna att ”vara aktiva” och producerar mer och mer lungvävnad. Beroende på hur stora asbestfibrer man har andats in bildas olika sjukdomar i lungorna:

Asbestos (dammlunga): Uppträder då man har andats in små asbestfibrer.

Malignt Mesoteliom: Uppträder då man har andats in medelstora asbestfibrer.

Lugncancer (mesoteliom): Uppträder då man har andats in långa asbestfibrer. Mesoteliom anses till över 90 procent bero på exponering av asbest. Sjukdomen uppträder lång tid efter exponeringen, ofta efter 20–30 år. När cancern väl har debuterat leder den snabbt till döden. Sammanlagt beräknas omkring 200 dödsfall per år inträffa i Sverige som en följd av asbest. Först om många år kommer det att visa sig om dagens hantering av asbest leder till ökad cancerfrekvens.

Att tänka på (dammsugare, hantering, brand)

Vissa yrkesgrupper inom byggbranschen har stor risk att komma i kontakt med asbest. Rörläggare, elektriker, städpersonal, snickare och golvläggare hanterar byggmaterial som i äldre modell kan innehålla asbest. Brandmän och andra yrkesgrupper som vistas kring nedbrända hus utsätts likaså för samma risk. Asbestsanering är kanske inte det första man tänker på då ett äldre hus eller lokal har brunnit ned, men kom ihåg att den lösgjorda och lättflygande asbesten kan vara kvar i luften en lång tid efter branden. Vid brand kan asbest komma från skador på t.ex. isoleringsmaterial, cementplattor och packningar. Vid en professionell asbestsanering av brandskadade lokaler spärrar man av området så att inte asbestfibrerna förs vidare till oskadade delar av byggnaden.


Om man som privatperson kommer i kontakt med asbestmaterial kan det vara bra att veta att det inte går att dammsuga upp asbestfibrerna. De är nämligen så små att de passerar luftfiltret och går rakt ut i rummet igen. Vid professionell asbestsanering används ett speciellt luftfilter som fångar upp de små asbestfibrerna. Riskera inte att skada dig själv, din omgivning eller din plånbok:

1. SANERA ALDRIG SJÄLV! Anlita en seriös saneringsfirma. Då slipper du en eventuell bot på 50000:- samt lungsjukdomar när du blir äldre.

2. BILLIGT ÄR INTE BRA! Var skeptisk om du ser ett saneringsbolag som skiljer sig allt för mycket från övriga konkurrenter. Risken är stor att de inte håller sig till arbetsmiljöverkets standard utan utsätter sig själva, dig och omgivningen för stor hälsorisk. I en artikel från dagens nyheter (dec 2010) berättade polisen om skräckexempel där folk hyrt in arbetare ifrån Baltikum för att sanera asbest. I sådana fall kommer man kanske undan billigt, men det är nästan helt garanterat att det fortfarande kommer finnas asbest kvar efteråt (i luften, i andra delar av lokaler spritt via kläder et.c.). Så var smart och låt proffsen utföra arbetet.

Comments on this entry are closed.