Asbestfakta

Vad är asbest?

Asbest är namnet för en samling olika mineralfibrer som ofta används i byggmaterial. Asbest bryts naturligt ur berggrunden är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Av naturen är asbest långfibrigt och oorganiskt, ger det den bra egenskaper i byggmaterial såsom ljud- och värmeisolerande, lång livstid, värmetåligt, smidighet och hög hållfasthet. Dessutom dammar sällan material i vilka asbest finns bunden. Den stora nackdelen med asbest uppstår när asbest frigör till exempel vid en brand eller då man bryter eternitplattor. Då uppstår smått asbestdamm som tar sig när i lungorna och som på sikt ger upphov till svåra sjukdomar såsom asbestos, skadad lungvävnad och cancer. Asbestdammet består av små spretiga fibrer som kan ligga i luften länge. Trots att asbest är ett tåligt, värdebeständigt och användbart rent tekniskt, är det alltså oerhört skadligt för människan. Den allra farligaste sorten av asbest blev förbjuden 1976 och 1982 totalförbjöds materialet helt. Läs mer om riskerna med asbest [här].

Ordet asbest kommer från grekiskans asbestos och betyder outsläcklig/oförstörbar. Intressant kan vara att veta att ordet eternit (som i eternitplattor) syftar på eternity som liksom ordet asbests betydelse för tankarna till evighet. Ett passande namn då eternitmaterialet inte påverkas avsevärt av väder och vind.

Comments on this entry are closed.