Om

Om asbest-sanering.se

På asbest-sanering.se kan du få tips om vad du bör tänka på inför en asbestsanering. Syftet med sidan är att ge läsaren en god förståelse av hur en asbestsanering går till och vilka risker hanterandet av asbest kan innebära. Sidan strävar efter att vara oberoende och kritisk och favoriserar inte någon asbestsaneringsfirma. Tanken är även att läsarna ska kunna delge sina erfarenheter av asbestsanering så erfarenheter kan utbytas t.ex. vi ett forum på sidan. Eftersom sidan är gjord av en nyfiken asbestnovis, mottages tips om eventuella faktafel tacksamt! Låt oss tillsammans göra denna sida as-bäst!

Comments on this entry are closed.